English German
Neways

Aftersales service

Aftersales is een integraal onderdeel van de totale levenscyclus van een product.
Werd aftersales service vroeger wel eens beschouwd als een kostenplaats, nu wordt service steeds meer gezien als een vitale activiteit die winst kan genereren voor een onderneming en onderdeel uitmaakt van het totale pakket aan diensten welke geleverd worden. Praktische feedback vanuit de markt is bovendien een belangrijke bron voor nieuwe inzichten en ideeën.

Neways heeft jarenlange ervaring met aftersales. De aftersales diensten van Neways zijn gebaseerd op een 3-tal pijlers, te weten Repair, Logistiek en IT (informatie Technologie). Deze 3 elementen tesamen vormen de integrale oplossing voor uw aftersales vraagstukken.

De basis is natuurlijk de Repair zelf, waarbij we producten testen, repareren en vervolgens nogmaals controleren op hun werking. Onze technisch geavanceerde reparatiediensten kunnen dankzij statistische analyses productverbeteringen aan u voorstellen en vervolgens modificaties doorvoeren. Zo dragen wij vanuit de diagnostiek bij aan de continue verbetering van uw producten.

De logistiek lost de transportvraagstukken op alvorens overgegaan kan worden tot diagnoses gesteld en reparaties. De status van producten is middels tracking en tracing nauwgezet te volgen gedurende het transport en reparatietraject. IT maakt, net zoals Product Life Cycle Management, een essentieel onderdeel uit van het beheren van de goederenstromen en installed-base. De aftersales service overdragen aan Neways is een zorg minder en betekent voor u bovendien: meer tijd om te doen waar ú goed in bent.