English German
Neways

Investor relations

Neways hecht er veel waarde aan om particuliere (kleine en grote) en institutionele beleggers zo goed mogelijk te informeren over de gang van zaken.

In het beleid van Neways staan de kernbegrippen van corporate governance centraal, te weten openheid (transparantie en verantwoording afleggen) naar, en zeggenschap voor de aandeelhouders. Van belang is daarbij die informatie aan de aandeelhouders te verstrekken die nodig is om de kwaliteit van het bestuur te kunnen beoordelen en zonodig te corrigeren.
Verder zijn informatie over de gevoerde strategie en de wijze van besluitvorming binnen de onderneming voor de aandeelhouders van belang.

Voor Neways werkt de beursnotering stimulerend en de kritische blik van aandeelhouders, analisten en financiƫle pers motiveert tot extra zorgvuldigheid in de bedrijfsvoering. Ook commercieel heeft een beursnotering duidelijk voordelen. Zo komt de notering en de daarbij behorende geboden transparantie de relatie met klanten sterk ten goede.