English German
Neways

Corporate governance

Neways hecht belang aan goede corporate governance, waarbij de kernbegrippen openheid en zeggenschap voor aandeelhouders centraal staan. De in december 2003 verschenen definitieve versie van de Nederlandse Corporate Governance Code van de Commissie Tabaksblat (de Code) heeft aanleiding gegeven het bestaande corporate governance beleid aan de nieuwe Code te toetsen.

Concluderend kan worden gesteld dat Neways de Code op hoofdpunten onderschrijft en dat reeds voor het verschijnen van de Code aan een groot aantal van de genoemde richtlijnen werd voldaan. Tevens kan worden geconcludeerd dat op de meeste punten waar Neways niet voldeed, aanpassingen zijn doorgevoerd. Neways acht echter sommige richtlijnen van de Commissie Tabaksblat minder relevant voor een small cap onderneming.

Hierna wordt per onderdeel van de Code expliciet aangegeven bij welke best practice bepalingen door Neways wordt afgeweken van de Code en waarom dit gebeurt. Het corporate governance beleid zal periodiek op alle punten worden geƫvalueerd en waar nodig worden aangepast.

De omgangsnormen zoals die al jaren gelden binnen de gehele Neways-organisatie, zijn gedocumenteerd en opgenomen in het 'Duurzaamheid'- en ’Ethiekbeleid’. Deze maken onderdeel uit van het interne regelingenboek en als zodanig dient elke nieuwe (en bestaande) Neways-medewerker zich aan dit beleid te houden. Tevens vormt dit een belangrijke stap om te komen tot een schriftelijk vastgelegde gedragscode in overeenstemming met de Best practice bepaling II.1.3. van de Nederlandse Corporate Governance Code.