English German
Neways

Internship Interne WiKi

 

Neways Technologies BV - opgericht in 1985 en gevestigd op het Science Park Eindhoven te Son met een nevenvestiging op het Business & Science Park te Enschede - biedt een combinatie van diensten over de totale product life cycle van hoogwaardige industriële elektronicatoepassingen. Deze diensten bestaan uit codevelopment tot en met sustaining services.

Voor de vestiging in Son hebben we de volgende opdracht:

Interne WiKi

1. Achtergrond

In de ontwikkelactiviteiten van Neways Technologies is toegangelijkheid van werkinstructies en procesbeschrijvingen van doorslaggevend belang. Zowel voor de ontwikkeling van elektronica, PCB layout als voor mechanica heeft Neways Technologies dit proces op orde. Om nog beter aan te sluiten op de behoefte van onze klanten onderzoeken wij de mogelijkheid om een interne Wiki in gebruik te nemen. Met Wiki moet eenduidige en snel vindbare documentatie beschikbaar worden.

2. Projectdoel
Dit stage project heeft tot doel om:

  • Wiki systeem op te zetten
  • Huidige processen omzetten van Visio naar Wiki omgeving
  • Huidige werkinstructies omzetten van Word naar Wiki omgeving
  • Werkmethode definieren voor onderhoud aan Wiki systeem


3. Randvoorwaarden en uitgangspunten
Er is kennis beschikbaar van de huidige systemen, tooling en processen. Deze zijn in documenten vastgelegd.

4. Kernvaardigheden voor de afstudeeropdracht
Voor een goede uitvoering van de opdracht is het noodzakelijk dat de student beschikt over een goed analytisch vermogen, gekoppeld aan praktische vaardigheden en belangstelling op het gebied van Wiki en ICT systemen.
Daarnaast dient de student niet terug te schrikken voor het opbouwen van kennis van een ontwerpomgeving, kwaliteitsprocessen en werkinstructies.

Reageren
Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

John Wallaard
Quality Manager Development
john.wallaard@neways.nl
+31 40 2679344

« Terug naar overzicht